Anpassa ditt pallställ för effektivare lagerhantering

Tillbehör och specialfunktioner 

För att skapa en effektivare lagerhantering genom anpassning av pallställ är det viktigt att utnyttja tillbehör och specialfunktioner som kan förbättra säkerheten, tillgängligheten och organiseringen av ditt lager.

Påkörningsskydd

Funktion

Påkörningsskydd används för att skydda pallställens ben och stolpar mot skador från truckar och andra fordon som används i lagermiljöer. Detta tillbehör är essentiellt för att minska risken för strukturell skada på ställverket, vilket kan leda till dyra reparationer eller till och med katastrofala haverier.

Fördelar

  • Förbättrad säkerhet: Minimerar riskerna för skador på ställsystemet som kan orsaka lastfall.
  • Ekonomisk effektivitet: Skyddar investeringen i pallställ genom att förlänga dess livslängd och minska behovet av reparationer.

Installation

Påkörningsskydd bör installeras vid basen av pallstället där risk för kollision är som högst. De är vanligtvis tillverkade av robust stål och är lätta att installera. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla dessa skydd för att säkerställa att de fortsätter att ge maximalt skydd.

Genomskjutningsskydd

Funktion

Genomskjutningsskydd används för att förhindra att laster skjuts igenom och faller ut på andra sidan av pallstället. Detta är särskilt viktigt i system där det lastas och lossas från båda sidor.

Fördelar

  • Förbättrad säkerhet: Skyddar personal och material från att skadas av fallande objekt.
  • Ökad lagereffektivitet: Gör det möjligt att använda pallställ från båda sidor utan risk för olyckor.

Installation

Genomskjutningsskyddet monteras vanligtvis på baksidan av pallstället och kan vara tillverkat av nät eller solid plåt. Det är viktigt att välja ett material och en design som passar din specifika last och hanteringssystem.

Utdragsenheter

Funktion

Utdragsenheter är tillägg som möjliggör enklare åtkomst till pallar på högre nivåer utan behov av truck. Detta tillbehör är särskilt användbart för att snabbt och säkert kunna hantera tunga eller otympliga laster.

Fördelar

  • Förbättrad ergonomi: Minskar behovet av att personal ska klättra eller sträcka sig för att nå laster.
  • Ökad effektivitet: Snabbare lasthantering och mindre tid spenderad på att flytta och positionera pallar.

Installation

Utdragsenheter installeras som en del av pallstället och kan kräva viss anpassning för att passa befintliga system. De är oftast manuellt opererade och designade för att tåla vikten av lastade pallar.

Genom att integrera dessa tillbehör i ditt pallställsystem kan du inte bara öka säkerheten utan också effektiviteten i din lagerhantering. Det är viktigt att noggrant överväga dina specifika behov och arbetsmiljö när du väljer tillämpliga tillbehör och specialfunktioner. Regular underhåll och övervakning av dessa tillbehör är också avgörande för att upprätthålla en hög säkerhetsstandard och funktionalitet i lagerhanteringen.